تاثیر کفش نامناسب بر عملکرد قلب
کفش و قلب ارتباط زیادی دارند و با پوشیدن کفش مناسب می توانید به رفع و بهبود اختلالات قلبی کمک بزرگی کنید و همچنین گردش خون را نیز تقویت می کند

تاریخ انتشار : 1401/8/20 نمایش : 34 نظرات : 0